Wie zijn wij?

De Beleidsplanner is een initiatief van MONDEA en Idea consult. Beide organisaties ondersteunen lokale besturen bij hun beleid en organisatie. Begin 2023 werkten een aantal medewerkers deze Beleidsplanner voor lokale besturen uit. De mensen achter de planner zaten in het verleden in verschillende steden en gemeenten mee aan de schrijf- en denktafel van meerdere meerjarenplannen. Al hun good practices, do’s en don’ts zitten vervat in de planner.

Dorien

Pauwels

Dorien is teamlead beleid bij Mondea en bezit een master in bestuurskunde en publiek management. Deze opleiding vulde ze aan met opleidingen in HR en design thinking. Ze heeft uitgebreide ervaring in het leiden van projecten, zowel als interim-manager voor lokale overheden en als projectmanager voor organisatie brede projecten binnen MONDEA.

Inge

Lambrecht

Inge is expert bij MONDEA en heeft een masterdiploma bedrijfspsychologie en bedrijfseconomie. In haar ervaring als kabinetschef en projectleider strategische planning, bouwde ze expertise op in beleidsplanning voor lokale overheden. Bij MONDEA past ze haar expertise toe op projecten zoals de opmaak en opvolging van meerjarenplannen, organisatiebeheersing, projectmatig en datagedreven werken.

Valentijn

Vanoeteren

Valentijn Vanoeteren spitst zich als senior consultant bij IDEA Consult toe op het versterken van bestuurskracht via onderbouwde beleidsevaluatie en gedragen strategische planning. Bij IDEA zette Valentijn zijn expertise al uitgebreid in voor lokale besturen zoals de fusietrajecten van Lievegem, Kruisem en Puurs-Sint-Amands. Hij evalueerde ook tal van strategische beleidsmaatregelen.

Tony

Vermeire

Tony Vermeire is expert in het team lokaal bestuur en regio’s van Idea Consult. Als voormalig burgemeester van fusiegemeente Lievegem bouwde hij veel praktijkervaring op rond veranderingsprocessen, fusieprocessen en lokaal bestuur. Binnen Idea gaat zijn focus naar lokaal bestuur en begeleiding van organisaties in strategie en verandering. Dit combineert hij met zijn expertise in SDG’s.

Jolijn

De Roover

Dr. Jolijn De Roover is senior consultant bij Idea Consult en combineert een achtergrond in de sociologie met een passie voor lokale besturen. Haar doctoraat schreef ze over lokale autonomie. Haar ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en voeling met de lokale bestuurlijke realiteit bundelt ze binnen Idea Consult op thema’s als bestuurskracht, fusies, bovenlokale samenwerking en regiovorming.

Bart

Spitaels

Bart is senior consultant bij MONDEA. Voor hij van start ging bij MONDEA was hij actief bij het lokale bestuur van Aalst waar hij via een diepgaand intern-participatief project zorgde voor de omgevingsanalyse en ambtelijk beleidsmemorandum. Bart had tevens de verantwoordelijkheid voor organisatiebreed databeheer en data-ontwikkeling binnen het lokale bestuur.

Lies

Op de Beeck

Lies is expert bij MONDEA en master in overheidsmanagement en – beleid. Ze bouwde haar praktijkervaring met lokale besturen op als diensthoofd en vervolgens als beleidscoördinator bij gemeente Haacht en stafmedewerker van de algemeen directeur bij Stad Leuven. Bij MONDEA zet ze haar expertise onder andere in op thema’s als beleidsplanning en organisatiebeheersing.

Bram

Van Haelter

Dr. Bram Van Haelter is consultant local governance bij IDEA Consult. Bram is master in de bestuurskunde en publiek management en doctoreerde met een proefschrift over de capaciteit van de Vlaamse lokale besturen. Bart werkte tevens mee aan organisatiebreed databeheer en -ontwikkeling binnen het lokale bestuur.